Kupovina vozila

Kupovinu vozila moguće je izvršiti između dva fizička lica, između pravnog i fizičkog lica, kao i između dva pravna lica. Ukoliko kupovinu vozila vrši fizičko lice, potrebno je da overi kupoprodajni ugovor kod notara. Preuzeti odjavljenu saobraćajnu i vlasnički list od prodavca. Ako je u pitanju pravno lice, u obavezi je da priloži samo fakturu overenu pečatom prodavca (odnosno račun) i odjavljenu saobraćajnu sa vlasničkim listom.

Sigurnost i legalnost je na prvom mestu.

Idi na vrh